Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi quan hệ lao động chấm dứt?

Tư vấn về trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về việc người lao động sẽ được nhận 10 % trên giá trị hợp đồng với bên khách hàng, khi chấm dứt hợp đồng muốn nhận số tiền đó thì phải làm thế nào?

Nội dung câu hỏi: Hiện tại con đã nghỉ công ty cũ và công ty đó còn nợ con 19tr iệu 500 (Mười chín triệu 500 ngàn), đây là tiền con sales còn lại chưa thanh toán của 4 công ty khách hàng mà con sale được cho công ty cũ của con (Tiền Hoa hồng 10% trên hợp đồng phần mềm sale được). Nhưng công ty lấy lý do là công ty khách hàng chưa nghiệm thu nên không trả tiền, tuy nhiên, khách hàng thanh toán cũng không trả con, đồng thời cấm con không được liên lạc hỏi thăm khách hàng thanh toán tiền hay chưa.Đồng thời, trong hợp đồng không có ghi điều khoản là khách hàng ký nghiệm thu mới được nhận tiền hoa hồng. Vậy, kính mong quý Luật sư tư vấn làm sao con có thể lấy được tiền ạ?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Vì bạn không cung cấp thông tin về việc bạn được thêm 10% hoa hồng có ghi rõ trong hợp đồng lao động hay không nên có hai trường hợp như sau: 

 

Trường hợp thứ nhất việc thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng lao động:

 

Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tiền lương:

 

“1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

 

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

 

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

 

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.....”

 

Điểm c Khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

 

“1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm: 


c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. ”

 

Khoản tiền hoa hồng 10 % trên một hợp đồng được thực hiện với công ty khách hàng thực chất là một khoản tiền liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công việc nên sẽ được xác định là một khoản bổ sung khác và là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.

 

Trường hợp thứ hai thỏa thuận không ghi rõ trong hợp đồng lao động.

 

Nếu không ghi trong hợp đồng lao động mà việc trả tiền chỉ do hai bên thỏa thuận thì chỉ xác định đây là khoản tiền thưởng theo quy định tại điều Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012:

 

"1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

 

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở."

 

Tiền thưởng cho người lao động thực hiện theo quy chế của công ty, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện để thưởng thì sẽ được thưởng theo quy định đó.

 

Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

 

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.”

 

Bạn và công ty cũ có quan hệ hợp đồng lao động và bạn đã nghỉ ở công ty đó nên công ty có trách nhiệm phải thanh toán tất cả các khoản tiền liên quan đến quyền của bạn trong vòng hàng 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, trường hợp đặc biệt không được quá 30 ngày. Số tiền hoa hồng 10% trên mỗi hợp đồng đã giao dịch được với công ty khách hàng nếu hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì đây được xác định là tiền lương và công ty phải có trách nhiệm thanh toán cho bạn theo quy định của pháp luật lao động, nếu không thỏa thuận trong hợp đồng lao động mà là khoản tiền thưởng dựa trến kết quả sản xuất của công ty và hiệu quả công việc của người lao động mà bạn đáp ứng các điều kiện được thưởng thì công ty cũng phải thực hiện thanh toán theo quy chế của công ty.

 

Bạn có thể viết đơn gửi lên ban giám đốc của công ty yêu cầu thanh toán cho bạn số tiền đó, nếu công ty không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì bạn có thể gửi đơn đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết hoặc gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết tranh chấp về lao động, yêu cầu công ty thanh toán số tiền liên quan đến quyền của mình.


Bài viết liên quan
Đã từng công tác đúng ngành hiện trúng tuyển viên chức thì có được miễn tập sự?

Đã từng công tác đúng ngành hiện trúng tuyển viên chức thì có được miễn tập sự?

Luật sư tư vấn trường hợp đã giảng dạy theo hợp đồng lao động trong thời gian 5 năm và có đóng bảo hiểm xã hội..

Chi tiết >>

Làm việc vào ngày nghỉ lễ tiền lương được tính thế nào?

Làm việc vào ngày nghỉ lễ tiền lương được tính thế nào?

Xin chào luật sư, cho em được hỏi anh (chị) là ngày 30/4 và 1/5 được nghỉ nhưng ngày giỗ tổ HÙNG VƯƠNG công ty em..

Chi tiết >>

Tự ý nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường?

Tự ý nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường?

Tư vấn về trường hợp bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và các vấn đề khác liên quan. Nội..

Chi tiết >>

Giải đáp về chi trả phụ cấp chức vụ?

Giải đáp về chi trả phụ cấp chức vụ?

Xin chào luật sư, em đang có 1 thắc mắc như sau, nhờ luật sư tư vấn giúp em. Em đang là kế toán trưởng, đang nghỉ thai..

Chi tiết >>

Quy định về cho thuê lại lao động

Quy định về cho thuê lại lao động

Điều 54 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ 2012) có quy định cụ thể về hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Chi tiết >>

Dân sự

Hình sự

Đất đai

Hôn nhân

Lao động BHXH

Doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ nổi bật

0978. 17 21 25