Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa trong vụ án Hình sự là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thầm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa

Dân sự

Hình sự

Đất đai

Hôn nhân

Lao động BHXH

Doanh nghiệp

Dịch vụ nổi bật

0978. 17 21 25